top of page

 

Den tredimensionella textilkonsten talar ett språk som berör.

Med sin mjukhet och styrka passar den i utrymmen där människan behöver styrka, tröst och ro.

Genom textilens mjukhet kan jag lyfta upp svåra ämnen, som utbrändhet och sorg, utan att ämnet blev för brutalt. Textilen fungerar som en bro mellan känsla och förståelse.

 I det abstrakta finns utrymme för betraktarens tolkning och den egna erfarenheten.

Min önskan som bildkonstnär är att väcka till reflektion.

 I mitt arbete vill jag synliggöra människans liv och förmedla både livets skörhet och skönhet.  Människan förnimmer med kropp, själ och ande. Vi använder våra sinnen och vår erfarenhet. Min erfarenhet från mitt tidigare yrkesliv som hälsovårdare och min livsväg ligger som grund för mitt konstnärliga arbete. 

 

Mina fysiska verk speglar livet genom sin struktur, stofflighet, materialkänsla, färgsättning.

Jag har valt att använda mig av textiler som jag återanvänder.

 Det återanvända materialet talar ett tyst språk, den bär en styrka som inte ett oanvänt material besitter. Den innehåller dimensioner som inte enbart är synligt för ögat.                                              


Min önskan är att konsten ska beröra och bygga upp. Jag hoppas att mina verk får finnas i människors vardag, i det offentliga rummet, på skolor, sjukhus, vårdhem, i församlingar, samlingslokaler, arbetsplatser och i privata hem.

 

 

 

bottom of page