top of page

Min önskan som bildkonstnär är att väcka till reflektion över det egna livet. I mitt arbete vill jag synliggöra människans liv och förmedla både livets skörhet och skönhet.  Människan förnimmer med kropp, själ och ande. Vi använder våra sinnen och vår erfarenhet. Min erfarenhet från mitt tidigare yrkesliv som hälsovårdare och min livsväg ligger som grund för mitt konstnärliga arbete. 

 

Mina fysiska verk speglar livet genom sin struktur, stofflighet, materialkänsla, färgsättning.Jag har valt att använda mig av textiler som jag återanvänder.  Det återanvända materialet talar ett tyst språk, den bär en styrka som inte ett oanvänt material besitter. Den innehåller dimensioner som inte enbart är synligt för ögat.                                              


Min önskan är att konsten ska beröra och bygga upp. Jag hoppas att mina verk får finnas i människors vardag, i det offentliga rummet, på skolor, sjukhus, vårdhem, församlingar, samlingslokaler, arbetsplatser och i privata hem.

Min önskan är att väcka ett mod att våga möta livet, bejaka livet.

Jag vill visualisera livet  och göra livet igenkännbart.

bottom of page