KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR

 

2020

September

Öppen ateljé, Konstrundan 12-13.9

Oktober

Allergiatalo, Taidemaalariliitto, Helsingfors