top of page

MARIA FORSBLOM ( LÖFQVIST)

1975

 

UTBILDNING:

2016 Bildkonstnär ,Yrkeshögskolan Novia Jakobstad

1998 Hälsovårdare, Vasa svenska yrkesinstitut

         Approbatur i Vårdvetenskap

1995 Närvårdare, Vasa svenska hälsovårdsläroanstalt

STIPENDIUM:

 

2022 Svenska kulturfonden Rekreationstipendium

2021 Svenska kulturfonden Rekreationsstipendium

2021 Stiftelsen kulturfonden för Gamlakarlebynejden Materialstipendium

2020 Svenska kulturfonden projektstipendium'

2020 Nygrens stiftelse stipendium för utställning

2019 Keski-Pohjanmaan kulttuurirahasto, 12 mån Arbetsstipendium

2018Suomen kulttuurirahasto  12 mån Arbetsstipendium

2017 Arbetets vänner för material

2016 Lärlingsstipendium Svenska kulturfonden 12 mån

2016 Studiestipendium.Svenska kulturfonden

SEPARATUTSTÄLLNINGAR:

 

2020 Ulottuvuuksia / Dimensioner Allergiatalo, Taidemaalariliitto, Helsingfors

2019 Speglingar av ljus,Pyhä Henrikin ekumeeninen taidekappeli Åbo

2019 Från skog till Ådal. Kronoby

2018 FOKUS, Välfärdscentret Larsmo

2018 Stillhet, Hiljaisuus, Kulturhuset AX Bennäs

2017 Sirpaleita - Skärvor, Varikko Galleria Seinäjoki

2015 Källan , Betania ,  Jakobstad

2015 Kaipuu - Längtan,  Kronoby huvudbibliotek

2013 Bönetavlor,  Naisten viikonloppu Lapua

GEMENSAMMAUTSTÄLLNINGAR

2021 Prosessi Nelimarkka museo Alajärvi

2020 Undantagstillstånd Vasa, Galleri Black Wall ,Vasa

2019 Förändring, Tobaksmagasinen Jakobstad

2018Transparens, Galleria Tema, Vasa

2016 Vår plats, Elverket, Jakobstad

2015 Elsewhere , Galleri Gro, Jakobstad

2014 Allegro Moderato , Galleri Gro,Jakobstad

MEDLEMSKAP:

Taidemaalariliitto

Österbottnisk konstnärsförbund ry

Kuvasto

Ornamo

UPPDRAG:

2019-2020 Ordförande för Österbottniskt konstnärsförbund

 

 

 

 

 

 

bottom of page