top of page

MARIA FORSBLOM ( LÖFQVIST)

1975

 

UTBILDNING:

2016

Bildkonstnär 
Yrkeshögskolan Novia Jakobstad

1998

Hälsovårdare
Vasa svenska yrkesinstitut

Approbatur i Vårdvetenskap

1995

Närvårdare
Vasa svenska hälsovårdsläroanstalt

ARBETSERFARENHET:

 

2021 Januari-Juni

Vik. bildkonstlärare Cronhjälms högstadium

2020

Bildkonstnär

Timlärare i Bildkonstskolan för barn och unga i Karleby

Vik. Bildkonstlärare Cronhjälms högstadium
 

2019

Bildkonstnär, Arbetsstipendium 

Timlärare, Bildkonstskolan för barn och unga i Karleby

2018

Bildkonstnär, Arbetsstipendium Suomen Kulttuurirahasto 

Timlärare Bildkonstskolan för barn och unga i Karleby 

2017

Bildkonstnär, Lärlingsstipendium. Svenska kulturfonden.

2016

Timlärare för grundläggande undervisning inom hantverk
Taito-Keskipohjanmaan ry    

Timlärare för Kokkolan seudun opisto-
Barnens konstskola eftermiddagsverksamhet Taide-roihu 

Jakobstad svenska Arbetsinstitut
Timlärare 

Medborgarinstitutet i Kronoby
Timlärare 

 

2010 - 2017

Miia-smycken 1995 -2015 

Arbete inom Social- och Hälsovården i Jakobstad, Kronoby och Vasa.

STIPENDIUM:

2020

Svenska kulturfonden projektstipendium'

Nygrens stiftelse stipendium för utställning

2019

Keski-Pohjanmaan kulttuurirahasto, 12 mån Arbetsstipendium

2018

Suomen kulttuurirahasto  12 mån Arbetsstipendium

 

2017

Arbetets vänner för material

 

2016

Lärlingsstipendium Svenska kulturfonden 12 mån

Studiestipendium.Svenska kulturfonden

SEPARATUTSTÄLLNINGAR:

 

2020

Ulottuvuuksia / Dimensioner Allergiatalo, Taidemaalariliitto, Helsingfors

2019

Speglingar av ljus,Pyhä Henrikin ekumeeninen taidekappeli Åbo

Från skog till Ådal. Kronoby

 

2018

 

FOKUS, Välfärdscentret Larsmo

Stillhet, Hiljaisuus, Kulturhuset AX Bennäs

 

2017

Sirpaleita - Skärvor, Varikko Galleria Seinäjoki

 

 

2015

Källan , Betania ,  Jakobstad

Kaipuu - Längtan,  Kronoby huvudbibliotek

2013

Bönetavlor,  Naisten viikonloppu Lapua

GEMENSAMMAUTSTÄLLNINGAR

2020

Undantagstillstånd Vasa, Galleri Black Wall ,Vasa

2019

Förändring, Tobaksmagasinen Jakobstad

 

2018

Transparens, Galleria Tema, Vasa

 

2016

Vår plats, Elverket, Jakobstad


2015

Elsewhere , Galleri Gro, Jakobstad

2014

Allegro Moderato , Galleri Gro,Jakobstad

 

MEDLEMSKAP:

Taidemaalariliitto

Österbottnisk konstnärsförbund ry

Kuvasto

UPPDRAG:

2019-2020 Ordförande för Österbottniskt konstnärsförbund

 

WORKSHOPS, FÖRELÄSNINGAR OCH UPPDRAG 

2019

Naisetenviikonloppu Jyväskylä

 

2018

Naistenviikonloppu Jyväskylä

 

2017

Konstrundan 2017, Öppen ateljé

Föreläsning Kyrkans ungdom Kvinnoweekend  

Föreläsning Larsmo församling

2016

Konstrundan 2016, Öppen ateljé

Föreläsning Malax Marthaförbund 

Föreläsning Kronoby Medborgarinstitut   

Föreläsning och workshop Karleby svenska församling

Föreläsning Kronoby Marthaförbund 

Föreläsning och Workshop WOF församling Karleby 
Föreläsning och Workshop WOF församling Karleby

2015

Inspiationskurser Karleby

Konstsamtal Betaniaförsamling Jakobstad

Workshop Pörkenäs 

2014

Föreläsning Naisten viikonloppu LapuaInspirationskurs

Workshop,  Karleby svenska församling

2013

Föreläsning på Naistenaamukahvi Kokkolan suomalainen seurakunta

Inspirationskväll Workshop för Dagvårdspersonal i Kronoby Kommun

Smycken på Sommar Café bryggan i Öja

Utställning och utsmyckning,Naisten viikonloppu Lapua

2012

Föreläsning Jakobstads svenska församling,

Workshop för Kvinnor, Karleby

Smycken på Naistenviikonloppu Kiponniemi Jyväskylä

Smycken på  Naisten viikonloppu Lapua 

Design sunnuntai Seinäjoki

Smycken på Café bryggan  i Öja

Smycken på TAITO shop Kankuri I Karleby 2012 -2016

Smycken på Kronoby blom och present 2012->

2011

Workshop Karleby svenska församling, 4 st Barn och ungdomsläger Torsö och Soldatskär

Workshop Larsmo församling

Inspirationskväll Workshop för Dagvårdspersonal i Terjärv

Föreläsning Ebeneser församling Jakobstad

Smycken på Petterssonsträdgård 2011->

Workshop, Karleby

Smycken på  Naisten viikonloppu Kiponniemi, Jyväskylä

Smycken på Café bryggan i Öja 

2010
Workshop serie i  smyckestillverkning, Rödsö skola
Föreläsning Kronoby Församling  
Smycken på Blossom i Jakobstad och Karleby2010-2013
Smycken på Lundagård i Purmo 2010-2014
Smycken på Hops-shop 2010-1214

 

 

 

 

 

bottom of page